با توجه به برنامه چهارم توسعه سیاسی - اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1383 تاکنون با ایجاد شرکت‌های دانش بنیانی که مبنای تعامل دانشگاه و صنعت هستند ، تا حدودی بستر سازی لازم جهت نشکل‌گیری این ارتباط فراهم شد ، هرچند که تا به امروز به دلیل نبود پیکره بندی و زیرساخت مناسب این ارتباط به سطح مورد انتظار خود نرسیده است .

نظر به اینکه یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت بیش از پیش ارتباط صنعت و دانشگاه است که در نهایت منجر به منتفع شدن کشور و بالارفتن تولید سرانه ملی خواهد شد ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران با توجه به نقش حاکمیتی خود در تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف مواد معدنی در نظر دارد در راستای اجرایی نمودن زمینه‌های همکاری با دانشگاهها و مؤسسات علمی - پژوهشی ، در نخستین گام پروژه‌های تهیه نقشه‌های زمین شناسی کاربردی در مقیاس یک بیست و پنج هزارم و نقشه‌های زمین شیمی ( ژئوشیمی ) در مقیاس یکصد هزارم را بر اساس اولویت‌های استراتژیک خود با مشارکت انجمن زمین شناسی ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد و متولی اصلی ارتباط جامعه علمی و دانشگاهی کشور با صنعت فراخوان نماید تا دانشگاهیان عزیز و فرهیخته ، بر اساس توان علمی واجرایی خود نسبت به انجام این پروژه‌ها اعلام آمادگی نموده  تا با بررسی شرایط برون سپاری و صلاحیت علمی و اجرایی افراد ، اجرای پروژه­ها در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.

لازم به ذکر است، در آیندهکارگروه ارتباط صنعت و دانشگاه این سازمان  با برگزاری جلسات متعدد و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی جامعه علمی و دانشگاهی و تجارب ارزشمند همکاران و پیشکسوتان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ، در نظر دارد تا نیازهای صنایع مرتبط با علوم زمین بیش از بیش شناخته شده تا به فراخور آن طرح های گوناگون ، تعریف و مراحل واگذاری آنها به بخش دانشگاهی صورت گیرد .